August 19th, 2004

I'll be back

Poehal prigat' s parash'utom. Esli nichego sebe ne sloma'u, zavtra napishu kak eto bilo :)
To li mne strashno, to li hz :), naverno prosto okruzha'ushie svoim strahom ploho na men'a vli'a'ut :)
Ja pada'uuuuuuuuuuuuuu.......
  • Current Mood
    high high
  • Tags